Podstawowe Informacje

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę podać ulicę, kod i miasto np. Al. J. Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn

Proszę wpisać poprawny numer PESEL

Nieprawidłowe dane

Wpisz numer telefonu bez spacji i innych znaków niż cyfry

proszę wpisać poprawny adres email

Nieprawidłowe dane

Formularz jest oficjalnym wnioskiem o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych RWR. Formularz wraz z załącznikami stanowi jednoczesne zobowiązanie do przestrzegania prawa wewnętrznego RWR, w tym w szczególności: wynikających z zapisów Statutu, regulaminów, uchwał oraz innych decyzji władz centralnych i terenowych organizacji.

Posiadane kwalifikacje

dodajemy w postaci skanu w jpg, png lub pdf

Dodaj skan uprawnień w pdf

w celu połączenia plików w jeden dozwolony plik pdf proponujemy skorzystać z tego konwertera

Dodatkowe Informacje

Nieprawidłowe dane

Wprowadź poprawną datę

Wprowadź poprawną datę

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane